Encyclopedia in Absurdum

Vi kittlades av tanken att skriva ett uppslagsverk som ljuger och chansar.

Vi ville slå hål på vedertagna sanningar genom att syna dem riktigt ordentligt. Vår strävan har varit att underhålla, utbilda och avbilda.

Traditionella uppslagsverk bygger på fakta – vetenskapliga undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment och därav gjorda erfarenheter. Vi ville undersöka vad som hände om man gjorde precis tvärtom. För vad händer egentligen om man istället ljuger, chansar och medvetet tolkar verkligheten och historien helt felaktigt?

Allt började med ett möte med en afgansk man i Malmö som skrev det första uppslagsverket på pashto. Det intressanta med hans bok var att den inte var baserad på Nationalencyklopedin, Encyclopedia Britannica eller något annat erkänt uppslagsverk. Han skrev sitt verk helt från huvudet och utan källor. Och detta tog vi fasta på, skrattar Cristian.

Vi kittlades av tanken att skriva ett uppslagsverk som inte vet bäst, som inte kollat en enda källa och som bygger på våra egna tankar och värderingar, berättar Jakob.

Encyclopedia in Absurdum innehåller drygt 150 spännande begrepp och lika många förklaringar och mängder av illustrationer. Köp ditt exemplar genom att klicka på knappen till vänster.

Encyclopadia in Absurdum
Köp boken